Kethüda Mahallesi 21. Sokak No: 1 Akhisar/MANİSA

Merinos

Merinos

Merinos

Merinos Irk Özellikleri


Genel Tanımı : Kıvırcık ile Alman Yapağı Et Merinosu melezlenmesiyle elde edilmiş olup % 90 üzerinde Merinos genotipi taşımaktadır. Vücut geniş, derin, yuvarlak yapılı, orta uzunlukta, sırt düzgün ve geniş, sağrı geniş ve az düşük, bacaklar orta uzunlukta ve iriliktedir. Butlar dolgun ve derindir. Başın yüz kısmı ile bacak uçları çıplaktır. Renk beyazdır. Kuyruk yağsız, uzun ve incedir. Erkekler % 10-15 boynuzlu, dişiler boynuzsuzdur. Yapağısı ince, bir örnek olup tekstile uygundur.


Irka Özgü Ayırıcı Özellikler: Yaşama gücü yüksektir. Hemen tüm yıl kızgınlık gösterir. Kuzuların büyüme hızı yüksektir. Koyunlar iyi huylu, sürü içgüdüsü oldukça iyi, sürü halinde yönetilmesi kolaydır. Sağım ve kırkıma olumsuz tepki vermez. Analık içgüdüsü iyidir. Bulunduğu bölge şartlarına uyumlu ve hastalıklara dirençlidir.


Yetiştirme Koşulları: Bakım ve besleme koşulları daha iyi olan ve kısmen de entansifleşme eğilimi görülen işletmelerde ve engebesi az ovalık kesimlerde tercih edilen bir ırktır.


Koç altı koyuna göre kuzu verimi 100 / 120-130


Doğuran koyuna göre kuzu verimi 100 / 130-140


Yapağı verimi D:2.5-3, E:3-4 kg.


Yapağı kalitesi ve uzunluk 58’S-60’S, 7-8 cm.


Canlı ağırlık 60-80kg


Laktasyon Süresi 130-140 gün


Laktasyon Süt Verimi 50-70


İkiz Doğum Oranı %10-15


Kirli Yapağı Verimi  3.2-2.4 kg.


Süt verimi 50-55 kg.


Karacabey Merinosu Fiziksel Özellikleri

Renk tamamen beyazdır. Kuyruk yağsız, ince ve uzundur. Koçların %10-15’inde boynuz vardır. Koyunlar boynuzsuzdur. Yapağı elyaf sık kıvrımlı ve incedir. Yerli ırklardan daha iri cüsselidir.