Kethüda Mahallesi 21. Sokak No: 1 Akhisar/MANİSA

Lacaune

Lacaune

Lacaune

Lacaune Koyun Irk Özellikleri

Lacaune Koyunu Fransız koyun ırkları içinde birkaç tanesi tipik sütçü koyundur ve bunlar üzerinde ıslah çalışmaları çok dikkatli bir şekilde yürütülmektedir. Fransız süt koyunları içinde eskiden beri kaynakçaya geçmiş olan Larzac ile son yıllarda büyük ilgi toplayan Lacaune koyunları en önemli olanlarıdır. Lacaune koyun ırkı, Fransa’daki yerli koyunlarla Kuzey Afrika kökenli Barbarin koyununun melezlenmesinden elde edilmiştir. Yüksek yapılı ve hafif koç başlıdır.

Lacaune koyunu, dünyaya 1990 yıllarında yayılmaya başlanmıştır. Fransa’da süt koyunu olarak yetiştirilen bu koyun ırkı dünya ülkelerinde kombine koyun ırkı olarak yetiştirilmektedir. Fransa haricindeki ülkelerde hem süt koyunu hem de etçi koyun ırkı olarak bilinmektedir. Bugün Fransa’da koyun sütünden 200 çeşit peynir üretilmektedir. Bu üretilen peynirlerin satış fiyatı oldukça yüksek olduğundan süt koyunu yetiştiren çiftçiler geçimlerini rahatça sağlayabilmektedir.

Beyaz vücutlu fakat kimi yerlerinde siyah lekeler de bulunan bu koyunların yapağıları düşük kalitelidir. Seleksiyon yolu ile vücudun yapağı ile örtülme derecesi artırılabilmektedir. Yapağı kırkım ağırlığı 1 – 1.5 kg.’dır.

Körpe kuzular 5 – 6 haftalıkken canlı ağırlıkları 8 – 10 kilograma ulaşır ve büyük bir kısmı bu çağda kasaba gönderilir. Bu süt kuzuları Akdeniz çevresinde çok makbul tutulur ve yüksek fiyatla satılır.

GÖRÜNÜM ÖZELLİKLERİ

Vücudu beyaz yapağı ile kaplı olup,ayaklar, karın altı, boyun ve başta yapağı bulunmaz.

Erkek ve dişi koyunlar boynuzsuzdur.

Yeni doğan kuzular çabuk gelişim gösterirler.

Merada uysal ve sakin bir şekilde otlayan Lacaune koyunu aynı zamanda dağlık kesimlere uyumları iyidir.

VERİM ÖZELLİKLERİ

Sağım ünitesinde sağılmaya uyumlu koyun ırklarındandır.

Sütü yağlı olup, özel peynir yapımına çok elverişlidir.

Kaliteli ete sahiptir.

Canlı ağırlık yetişkin erkeklerde 90 – 110 kg, dişilerde ise 70 – 80 kilogramdır.

Yapağı verimi, erişkin koyunlarda yıllık ortalaması 2 kilogramdır.

Bir laktasyon döneminde iyi bakım yapılırsa 280 litre süt verimini yakalar.