Kethüda Mahallesi 21. Sokak No: 1 Akhisar/MANİSA

Kıvırcık

Kıvırcık

Kıvırcık

Kıvırcık Irk Özellikleri

Vücut rengi beyaz, ince yapağılı, baş, karınaltı ve kasıkları yapağısızdır. İnce uzun kuyruk yapısına sahip ırkın dişileri kuyruksuz olup erkekleri boynuzludur. Et kalitesi yerli ırkların en iyisidir.

Kirli yapağı gömlek ağırlığı: 1,5-2,5 kg

Canlı ağırlık (koyunlarda): 40-50 kg

Canlı ağırlık (koçlarda): 50-60 kg

Laktasyon süresi: 120 gün

Laktasyon süt verimi: 70 -100 kg

Döl Verimi: %140-150

Karkas ağırlığı 25-30 kg

Et Randımanı: % 45-50